MAYA KARAKTERISTIKAT

Uji mali, me cilësi të lartë, me nivel të ulët të mineraleve, që vjen nga një nga zonat më të pastra të Republikës së Maqedonisë. Karakteristike për nga përqendrimi i hidrokarbonateve që në mënyrë natyrale rregullojnë ekuilibrin e aciditetit në lukth dhe zorrë. Ujë me standarde më të larta, me një pamje të sofistikuar dhe stil unik.

Analizuar nga Instituti i Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë.

Prodhon dhe mbush: ML-GARI ShPK Shkup, rr. Dimitar Pandilov, nr. 6, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, +389 2 3105538, www.maya.mk

Mbushur në fshatin Gari, v.q. Shoporev

Analizuar nga Instituti i Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë., laboratori: 1907/2012 nga 26.03.2012. Miratimi nga AHV nr. 19-861 nga 26/05 /2016.

Të ruhet në një vend të ftohtë dhe të errët dhe të mos ekspozohet në dritë direkte të diellit.

Afati i përdorimit deri në: datën e shënuar në paketim.

1 litër përmban:

UJË ME GAZ
Katjone Anjone
Na+ 2,6mg/l HCO3- 183.0mg/l
Ca+ 40 mg/l SO42- 12.9mg/l
K+ 1,0mg/l Cl- 8mg/l
Mg2+ 7mg/l F- 0.2mg/l
Mbetje e thatë në 180℃ 179 mg/l
CO2 7600mg/l
Ujë pa gaz
Katjone Anjone
Na+ 2,5mg/l HCO3- 183.0mg/l
Ca+ 44 mg/l SO42- 9,3mg/l
K+ <1,0mg/l Cl- 5mg/l
Mg2+ 7mg/l F- <0.2mg/l
Mbetje e thatë në 180℃ 169 mg/l
PH 8.14
Prodhon dhe mbush: ML-GARI ShPK Shkup, rr. Dimitar Pandilov, nr. 6, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, +389 2 3105538, www.maya.mk

Mbushur në fshatin Gari, v.q. Shoporev

Analizuar nga Instituti i Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë., laboratori: 1907/2012 nga 26.03.2012. Miratimi nga AHV nr. 19-861 nga 26/05 /2016.

Të ruhet në një vend të ftohtë dhe të errët dhe të mos ekspozohet në dritë direkte të diellit.

Afati i përdorimit deri në: datën e shënuar në paketim.