LINJA E PRODHIMIT

Të dy linjat janë vendosur në një objekt të ndërtuar rishtazi, një fabrikë që përfshin teknologjitë më bashkëkohore për prodhim, gjegjësisht mbushje të ujit dhe është bërë sipas standardeve më të reja botërore në industri. Objekti ndodhet 4 km. para fshatit Gari, në pjesën perëndimore të Republikës së Maqedonisë.

Fabrika është ndërtuar në një sipërfaqe prej 6.000 m2 me një plan urbanistik ku është planifikuar të ndërtohen edhe 3 fabrika të reja si një kompleks prej 18.000 m2. Sipërfaqja e përgjithshme e planifikuar për ndërtim arrin në 23.000 m2 dhe paraqet një kompleks të fabrikave më moderne dhe më të sofistikuara në Evropë.

Hapësira përbëhet nga 0.48 km2, me një sipërfaqe shfrytëzimi prej 11.000 m2 ku janë gërmuar 3 puse, me një kapacitet total të ujit prej 48 l / sek. nxjerrje e ujit nga një thellësi prej më shumë se 80 metra dhe një lartësi mbidetare prej 1.200 metrash.

Fabrika ML-GARI ndodhet pesë kilometra para fshatit Gari, pranë rrugës rajonale Boshkov Most - Izvor. Uji MAYA mbushet nga burimet në këtë zonë.

Salla e prodhimit ka një sipërfaqe prej 2.200 metra katrorë dhe një depo, me një ndërtesë administrative, si dhe hapësira shtesë, laborator, restorant, etj. Ministria e Kulturës ka përgatitur një studim për justifikimin ekonomik për ringjalljen e Garit.

Studimi parashikon restaurimin e shtëpive ekzistuese me materiale tradicionale, arkitekturë dhe teknika të mjeshtërve të vjetër. Është parashikuar që të investohet edhe në përmbajtje të reja që do të mbështesin turizmin rural, si p.sh: objektet e akomodimit dhe hotelerisë, info-zona, hapësira ekspozuese, rregullimi i hapësirës në qendër të fshatit, revitalizimi i kishës "Shën Bogorodica "dhe organizimin e një shkolle verore për ruajtjen arkitektonike të shtëpive tradicionale.

KRONES AG

KRONES AG u themelua në vitin 1951 dhe ndodhet në Neutraubling, Gjermani. Që nga themelimi i tij, KRONES AG konsiderohet shumë më tepër se një prodhues tradicional i makinave dhe linjës së prodhimit: KRONES AG evoluon në një kompani të plotë të shitjes për klientët e saj. KRONES AG krijon harmonizimin, sinergjinë optimale dhe integrimin midis inxhinierisë mekanike, ekspertizës së linjës së produkteve, inxhinierisë së proceseve, mikrobiologjisë dhe teknologjisë së informacionit. KRONES AG është sinonim i inxhinierisë holistike të sistemit.

Suksesi i Krones AG bazohet në disa strategji kritike: njohuri të specializuar në inxhinieri mekanike dhe sektorët e përfshirë nga ana e konsumatorit, udhëheqje teknike ndaj konkurentëve e mbështetur nga investimet e vazhdueshme në zhvillim dhe kërkime, kapacitete prodhuese të pajisura sipas standardeve më të reja botërore, operativa sipas standardeve më strikte për cilësi, me përkrahje 24 orë në ditë - si një shërbim për çdo klient nga bota dhe aftësi të punonjësve me motivim të lartë.

Më shumë se 3.730 patenta të plota dhe komunale dëshmojnë për potencialin inovativ të KRONES AG. Në suaza botërore, KRONES AG punëson 12.756 njerëz. Rreth 90% e produkteve të KRONES AG shiten jashtë Gjermanisë. Shitja e konsoliduar në vitin 2014 arrin 2.953 miliardë euro. Grupi, përveç KRONES AG, përfshin 80 kompani të tjera që janë të angazhuar në shitjen dhe disponueshmërinë e shërbimeve.