ORIGJINA

Nga zemra e natyrës së paprekur, e fshehur në vargjet malore të Stogovës dhe Bistrës, rrjedh ujë i pastërt kristal. Përreth ujëvarave të Garit deri tek Guri i lartë, të arritshme vetëm nga syri i skifterit, buron uji MAYA.

E udhëhequr nga historia e lashtë, kompania jonë ML-GARI, vendosi të sjellë këtë ujë në shtëpitë tuaja.