Maya karakteristike

Visokokvalitetna voda s manje minerala koja dolazi s jednog od najčistijih područja Republike Makedonije. Karakteristična je po koncentraciji bikarbonata koji prirodno regulira ravnotežu kiselina u želucu i crijevima. Radi se o vodi s najvišim standardima sa sofisticiranim izgledom i jedinstvenim stilom.

Analizirano u Institutu za javno zdravstvo Republike Makedonije.

Proizvedeno i punjeno u: ML-GARI d.o.o. Skopje, ul. Dimitar Pandilov br. 6, 1000 Skopje, R. Makedonija +389 23105538, www.maya.mk

Punjeno u s. Gari, m.v. Shoporevo

Analizirano u Institutu za javno zdravstvo Republike Makedonije, lab. 1907/2012 od 26.03.2012. Odobreno po FVA br. 19-861 od 26.05.2016.

Čuvati na hladnom i tamnom mjestu i ne izlagati direktnom sunčevom svjetlu.

Upotrijebiti do: datum označen na ambalaži

Jedna litra sadrži:

Gazirana voda
Kationi Anioni
Na+ 2,6mg/l HCO3- 183.0mg/l
Ca+ 40 mg/l SO42- 12.9mg/l
K+ 1,0mg/l Cl- 8mg/l
Mg2+ 7mg/l F- 0.2mg/l
Suhi ostatak na 180℃ 179 mg/l
CO2 7600mg/l
Negazirana voda
Kationi Anioni
Na+ 2,5mg/l HCO3- 183.0mg/l
Ca+ 44 mg/l SO42- 9,3mg/l
K+ <1,0mg/l Cl- 5mg/l
Mg2+ 7mg/l F- 0.2mg/l
Suhi ostatak na 180℃ 169 mg/l
PH 8.14

Proizvodi i puni: ML-GARI DOO Skopje, ul. Dimitar Pandilov br. 6, 1000 Skopje, R. Makedonija, +389 2 3105538, www.maya.mk

Punjeno u s. Gari, mjesto zvano Šoporevo

Analizirano od JZU Institut za javno zdravlje R. Makedonije, lab: 1907/2012 od 26. 3. 2012. Odobrenje Agencije za hranu i veterinarstvo br. 19-861 od 26. 5. 2016.

Čuvati na hladnom i tamnom mjestu i ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Upotrebljivo do: datuma označenog na ambalaži.