Maya Карактеристики

Висококвалитетна, нискоминерална, планинска вода, која потекнува од еден од најчистите предели на Република Македонија. Карактеристична по концентрација на хидрокарбонати кои на природен начин ја регулираат рамнотежата на киселоста во желудникот и цревата. Вода по највисоки стандарди, со софистициран изглед и единствен стил.
Анализирано од ЈЗУ Институт за јавно здравје на Р. Македонија.
Произведува и полни: МЛ-ГАРИ ДОО Скопје, ул. Димитар Пандилов, бр. 6, 1000 Скопје, Р. Македонија, +389 2 3105538, www.maya.mk
Полнето во с. Гари, м.в. Шопорев
Анализирано од ЈЗУ Институт за јавно здравје на Р. Македонија, лаб: 1907/2012 од 26.03.2012. Одобрение од АХВ бр. 19-861 од 26/05/2016г.
Да се чува на ладно и темно место и да не се изложува на директна сончева светлина.

Употребливо до: датум означен на амбалажата.1 литар содржи: Катјони: Натриум 2,5mg/l, Калциум 44mg/l, Калиум <1,0mg/l, Магнезиум 7mg/l Анјони: Бикарбонати 183.0 mg/l, Сулфати 9,3 mg/l, Хлориди 5mg/l, Флуориди <0.2mg/l Сув остаток на 180⁰C, 111мг/л.

Газирана Вода
Катјони Аниони
Na+ 2,6mg/l HCO3- 183.0mg/l
Ca+ 40 mg/l SO42- 12.9mg/l
K+ 1,0mg/l Cl- 8mg/l
Mg2+ 7mg/l F- 0.2mg/l
Сув остаток на 180℃ 179 mg/l
CO2 7600mg/l
Негазирана Вода
Катјони Аниони
Na+ 2,5mg/l HCO3- 183.0mg/l
Ca+ 44 mg/l SO42- 9,3mg/l
K+ <1,0mg/l Cl- 5mg/l
Mg2+ 7mg/l F- 0.2mg/l
Сув остаток на 180℃ 169 mg/l
PH 8.14

Произведува и полни: МЛ-ГАРИ ДОО Скопје, ул. Димитар Пандилов, бр. 6, 1000 Скопје, Р. Македонија, +389 2 3105538, www.maya.mk

Полнето во с. Гари, м.в. Шопорево Анализирано од ЈЗУ Институт за јавно здравје на Р. Македонија, лаб: 1907/2012 од 26.03.2012. Одобрение од АХВ бр. 19-861 од 26/05/2016г. Да се чува на ладно и темно место и да не се изложува на директна сончева светлина. Употребливо до: датум означен на амбалажата.