Kthehen

ЗА НАС

Në pjesën më të pastër ekologjike të Maqedonisë, në afërsi të fshatit Gari të Dibrës, në një lartësi mbidetare prej 1.200 metra, gjendet burimi i ujit MAYA. Pas nxjerrjes nga puset 80 deri në 120 metra të thellë, me ujësjellësin më modern, i ndërtuar sipas standardeve më të larta, uji bartet deri në fabrikën e paketimit.

Objekti shtrihet në sipërfaqe prej 4.000 metra katrorë dhe është një nga fabrikat më moderne dhe me teknologji më bashkëkohore në Evropë.

Fabrika është e pajisur me makina nga prodhuesi më i njohur botëror i linjave të mbushjes “KRONES” dhe ka zbatuar edhe standardet botërore për siguri dhe cilësi siç janë standardet HACCP dhe ISO 22000: 2005 për ndërtim dhe prodhim.

Llojet e paketimit:

  • Ambalazh qelqi

  • 0,25l.
  • 0,75l.
  • Ambalazh PVC (PET)

  • 0,5l.
  • 1,5l.