Назад

ЗА НАС

МИСИЈА

Освестување/Доближување на потрошувачите на вода/конзументите/општеството за препознавање/читање на составот на водата и придобивките од неа/избалансираност на својствата.

ВИЗИЈА

Позиционирање на пазарот како една од светските водечки компании за производство на пијалоци.

ЗА НАС

МЛ-Гари е компанија која своите почетоци ги прави во 2016 година Декември. Со своите 8 продукти пенетрира на македонскиот пазар како премиум вода. Подоцна во 2017 се проширува и во арапскиот свет (Катар, Бахреин) со иницјатива за останатиот голфски залив.
Исто така во 2018 веќе се проширува и во земјите на балканот (Косово и Црна Гора) со аспирации за Европски пазари.
Во компанијата работат повеќе од 30 вработени со аспирации за ширење.